RKUL 2018

9. november 2017

Elverum læringsenter, Folkvang, Elverum

 

TID OG STED:

 

·         Oppstart klokka 09:00 i auditoriet på Elverum ungdomsskole

·         Alle sesjonene foregår på kommunehuset Folkvang, som ligger rett over plassen.

·         Sesjonene starter 10:15 og 12:45 (siste sesjon er ferdig ca. kl. 14.30)

·         Lunsj serveres fra 12:00 til 12:45

 

 

PROGRAM:

Høstens opplæringsdag er tilpasset 5.-10.-trinn (samt voksenopplæring), med temaer lagt opp deretter. Vi har i år fokusert mer på ferdigheter enn på fag, men det fremgår av programmet hvilke fag og trinn de ulike sesjonene kan passe for.

 

·         Program i pdf-format

·         Kart over sesjonsrom ved Elverum læringssenter, Folkvang

 

 

LEDERLØP:

Det blir ikke noe eget opplegg for lederne denne gang, men dette vil komme ved senere kursdager. I stedet oppfordrer vi skoleledere, rektorer og inspektører om å melde seg på ordinære sesjoner, slik at de også kan få et ferskt innblikk i hvilke verktøy lærerne bruker til daglig.

 

 

PÅMELDING:

Påmelding håndteres i år ved den enkelt skole.