RKUL 2018

15. mars 2018

RKUL arrangeres 15. mars 2018 for barnehagene og for lærere i
1. - 4. trinn. Det blir også arrangert et eget lederløp for skoleledere og styrere denne dagen. Merk at lederløpet er for ALLE skoleledere, også i ungdomsskolene.

Vårens opplæringsdag er tilpasset de eldste barna i barnehagen og 1.-4. trinn, med temaer lagt opp deretter. Vi har i år fokusert mer på ferdigheter enn på fag, men det fremgår av programmet hvilke fag og «trinn» de ulike sesjonene kan passe for, det være seg barnehage og/eller småskole.

Vi er så heldige at vi har fått foredragsholdere fra Utdanningsdirektoratet opp til Trysil denne gangen. Disse innehar det ypperste av kompetanse i landet på sine felt og gir dere en unik mulighet til å øke fokus og kompetanse i disse temaene: «Digital Dømmekraft», «Den nye personvernforordningen (GDPR)» og «Kompetansepakkene i IKT-plan».

TID OG STED:

·         Oppstart klokka 09:00 i kulturhuset Haglund i Trysil sentrum.

·         Alle sesjonene foregår på Trysil Ungdomsskole, som ligger i kort gangavstand fra Hagelund.

·         Sesjonene starter 10:15 og 12:45 (siste sesjon er ferdig ca. kl. 14:30)

·         Lunsj serveres fra 12:00 til 12:45 (Lunsj på lederløpet serveres fra 12:30)

PROGRAM i PDF-format

Informasjonsbrev, program og påmeldingsskjema sendes ut til barnehager og skoler i disse dager.

VELKOMMEN!