RKUL 2018

15. mars 2018

Nytt RKUL blir 15. mars 2018 for barnehagene og for lærere
1. - 4. trinn.

Sted: Trysil ungdomsskole.

Vi kommer tilbake med mer spesifikke detaljer rundt dagen etter
hvert.

Det blir også arrangert et eget lederløp for skoleledere og styrere denne dagen! 
Merk at lederløpet er for ALLE skolelederne også skoleledere på ungdomsskolene!